Jiří Puchálka Elektro System Servis

Pravoúhlý řídící systém

Řídící systém PESS.

NC

Charakteristika:

Pravoúhlý řidící systém pro současné řízení až 6 nesynchronních os. Postavený na standardních komponentách programovatelného automatu Schneider Electric a servopohonů LXM32.

Určení:

Vhodný všude tam, kde je nutné vyměnit stávající elektro výzbroj stroje za novou, je třeba zachovat ruční řízení, zvýšit produktivitu , ale není požadováno CNC řízení. Zvýšení produktivity je dosaženo velmi rychlým nájezdem na požadovanou polohu, která se programuje. Vrtání, závitování a frézování ploch je automatizováno v cyklech. Typicky pro horizontální vyvrtávačky Škoda řad 160, 200, 250 s převodovkami, i bez. Lze použít pro jakýkoliv stroj s vlastním pohonem posuvů.

Srovnání:

Uvedený systém nemá přímou náhradu. Parametry je systém mezi indikací POSITIP od firmy Heidenhain a standardním CNC systémem. Na rozdíl od POSITIPU umí tento systém najet na žádanou polohu automaticky z jakékoliv rychlosti a současně všemi osami. Neumožňuje ale interpolaci.

Technické parametry:

Přesnost polohování je daná přesností odměřování a mechanickým stavem stroje. Typicky lze polohovat na +/-0,01 mm a lépe. Maximální rychlost je daná konstrukcí stroje.

Ostatní parametry:

• 2 samostatné displeje pro každou souřadnici

• 2 x 20 předvoleb pro každou osu v režimu MANUAL

• 1000 vrtacích cyklů

• 1000 závitovacích cyklů

• 1000 frézovacích cyklů

• 1000 uživatelských cyklů

• 28 NC programů každý o 1000 blocích

• 64 délkových a průměrových nástrojových korekcí

• Vrtání na kruhu

• Hledání středu obrobku

• Řízení vřetena a pomocných funkcí

• Diagnostika stroje

• Historie poruch

• Lineární korekce odměřování

• Automatická kompenzace vůlí převodů

• Samostatná kompenzace vůlí pinoly a vřetena

Výrobce:

Jiří Puchálka, Karlovy Vary, Tel. +420602429777 j.puchalka@iol.cz www:PESS.cz

(c) 2009 Puchálka Elektro System Servis